Update December 2019

Deze website heeft veel veel liefde en aandacht gekregen. De totstandkoming heeft jaren van onderzoek en verbanden leggen gekost. Het gebruik van deze website is vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Bent u verder geholpen in uw onderzoek en publiceert u dat online dan wel in boekvorm/(historisch) nieuwsblad, dan stel ik een bronvermelding zeer op prijs.

Prettige feestdagen en een geweldig 2020!
Rob Banen

 

In archieven is oneindig veel bron materiaal te vinden. Voor genealogische doeleinden is dit de ingang voor de reconstructie van een familie. Vaak is er heel veel extra informatie voorhanden, zoals getuigen, plaats van herkomst etc, maar is vaak niet te plaatsen binnen de context van een persoon. Om een zorgvuldige reconstructie te krijgen is het noodzakelijk om alle voorhanden zijnde bronmateriaal te koppelen zodat de context verplaatst van een persoon naar die van het gehele gebied.

Op deze site wordt getracht bovenstaand doel te behalen waarbij uitgangspunt is dat er alleen van oorspronkelijk bronmateriaal gebuik gemaakt wordt. Het is noodzakelijk om deze bronnen ook vermeld te hebben zodat er altijd gecontroleerd kan worden of bepaalde gegevens kloppen.

Dit project is lopend en wordt zeer regelmatig verrijkt met nieuwe gegevens. Veel verbanden moeten nog gelegd worden en dubbele personen samengevoegd. Ondanks dat wil ik de tot nu toe voorhanden zijnde data graag met U delen.

Januari 2015 Rob Banen